Vilka problem kan uppstå längs vägen?

 In

Det första som sker när en ansökan lämnats in till den europeiska myndigheten, EUIPO, är att en granskare bedömer huruvida ansökan uppnår de formella kraven. Under denna del av processen kan ett s.k. föreläggande utfärdas, vilket vi i sådant fall rapporterar till er tillsammans med alternativa tillvägagångssätt. När granskaren handlagt ansökan publiceras den för registrering.