Hur lång tid tar det?

 In

Ett EU-mönster (s.k. RCD) når vanligtvis registrering inom 2 veckor från ansökningsdagen, förutsatt att inga hinder påträffas.