Mönsterregistrering – när du vill skydda din design

är du skyddad?

100% ENGAGEMANG • 100% JURIDISK KOMPETENS • 100% BRA PRISER

Ett axplock av kunder som har tagit hjälp av oss

Varför registrera design?

Du skyddar de investeringar du gjort för att ta fram din särpräglade design och du kan använda det som ett verktyg för att hindra plagiat.

Kontakta oss idag!

VI GER DIG RÄTT SKYDD – TILL RÄTT PRIS

gruppbild

Behåll ensamrätten

till de mönster du skapar.

Mönsterskydd, också kallat designskydd, är ett rent utseendeskydd. Du får alltså skydd för själva utformningen, exempelvis en produkt eller ett mönster. Anledningen till att du bör registrera ditt mönster är att du med en sådan registrering har skyddat de investeringar du gjort för att skapa den särpräglade designen. Du kan också hindra andra från att dra nytta av den investering genom att stoppa kopior.

Det är du som bestämmer hur din mönsterregistrering skall användas och av vem. Att registrera ditt mönster är därför ett enkelt sätt att behålla ensamrätten till de mönster du skapar.

mönsterskydd

Mönsterskydd är

ett strategiskt och värdehöjande drag för er verksamhet

Mönsterskydd är

ett strategiskt och värdehöjande drag för er verksamhet.

mönsterskydd

Men ingen annan kommer väl att registrera mitt mönster?

Sannolikt kommer ingen att registrera just ditt mönster. Däremot är det vanligare att någon annan registrerar en liknande utformning utan vetskap om ditt, vilket sedan kan sätta stopp för både registrering och användning av ditt mönster.

Genom en mönsterregistrering undviker du därför potentiella problem och ser till att du har skydd och ensamrätt till de investeringar du gör för att ta fram den särpräglade designen.

Hur går det till?

Så ser processen ut vid beställning av en ny designregistrering.

FAQ

Vanliga frågor & svar

Varför ska vi anlita er?

Vi på Varumärkesombudet är jurister som är specialiserade på just varumärkes- och mönsterskydd och vi har därmed stor erfarenhet av vad som krävs för att en design ska få ett så starkt skydd som möjligt. Inför er ansökan ger vi er juridisk rådgivning så att er ansökan upprättas för att ge er det bästa tänkbara skyddet. När mönstret väl är registrerat och klart erbjuder vi oss dessutom att bevaka mönstret åt er, ett annars tidskrävande och snårigt arbete.

Hur lång tid tar det?

Ett EU-mönster (s.k. RCD) når vanligtvis registrering inom 2 veckor från ansökningsdagen, förutsatt att inga hinder påträffas.

Vilka problem kan uppstå längs vägen?

Det första som sker när en ansökan lämnats in till den europeiska myndigheten, EUIPO, är att en granskare bedömer huruvida ansökan uppnår de formella kraven. Under denna del av processen kan ett s.k. föreläggande utfärdas, vilket vi i sådant fall rapporterar till er tillsammans med alternativa tillvägagångssätt. När granskaren handlagt ansökan publiceras den för registrering.

Om oss

VAMO Varumärkesombudet AB är en affärsjuridisk byrå specialiserad på varumärkesskydd, mönster och domännamnstvister. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med varumärken och mönster, från patentbyrå, advokatbyrå samt industrin och har hittat vårt eget sätt att erbjuda personliga och professionella tjänster. Hemsidan du nu besöker är speciellt riktad till er som mindre företagare, för vilka vi utvecklat ett nytt koncept. Detta med avsikt att uppmuntra till att, trots en mindre omsättning, skydda ditt mönster i EU i ett så tidigt skede som möjligt.

Maite Eriksson

VD, EU-auktoriserat varumärkes- och designombud (LL.M.)
0739-81 34 45
maite@varumarkesombudet.se

Mer info

Utbildning
University of Westminster – Law (2004)
Lunds universitet (juristexamen 2005)

Erfarenhet
Awapatent (2005-2006)
Dipcon (2006-2007)
Ericsson AB (2007-2008)
RydinCarlsten Advokatbyrå (2008-2009)
VAMO Varumärkesombudet AB (2009-dags dato)

Språk
Svenska, engelska, spanska och franska

Auktorisation
EU-auktoriserat varumärkes- och designombud

Elin Nilsson

Jurist (LL.M.)
0704-47 30 67
elin@varumarkesombudet.se

Mer info

Utbildning
Göteborgs universitet (juristexamen 2015)

Erfarenhet
VAMO Varumärkesombudet AB (2016-dags dato)

Språk
Svenska, engelska

Amanda Johansson

Junior jurist (LL.M.) – f.n. föräldraledig
0707-50 30 54
amanda@varumarkesombudet.se

Mer info

Utbildning
Göteborgs universitet (juristexamen 2020)

Erfarenhet
VAMO Varumärkesombudet AB (2021-dags dato)

Språk
Svenska, engelska

Helena Jörnbratt

Paralegal
0700-02 30 11
helena@varumarkesombudet.se

Mer info

Utbildning
Yrgo högre utbildning Göteborg (paralegal 2016)

Erfarenhet
Förvaltningsrätten i Göteborg (2017-2021)
VAMO Varumärkesombudet AB (2021-dags dato)

Språk
Svenska, engelska

Jasmin Bouizgarne

Junior jurist (LL.M.)
0707-74 09 86
jasmin@varumarkesombudet.se

Mer info

Utbildning
Göteborgs universitet (juristexamen 2022)

Erfarenhet
VAMO Varumärkesombudet AB (2022-dags dato)

Språk
Svenska, engelska

Kontakta oss

VAMO Varumärkesombudet AB

Stockholm
Tel: 08-551 18 747
info@varumarkesombudet.se

Göteborg
Tel: 031-313 49 85
info@varumarkesombudet.se

Vi kontaktar dig